Απλή τοπογραφία κερατοειδούς για τη χαρτογράφηση της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς με link για εξατομικευμένη σμίλευση στην laser διόρθωση.