Ειδικό Laser για την αντιμετώπιση της θόλωσης του οπισθίου περιφακίου και περιφερικές ιριδοτομές στο γλαύκωμα κλειστής γωνίας.