Οπτική βιομετρία που χρησιμοποιεί laser ακτίνα για τον υπολογισμό του ενδοφακού στη χειρουργική του καταρράκτη.