Σύστημα υαλοειδεκτομής Stellaris PC Bausch & Lomb

Τελευταίας γενιάς συστήματα για 23G και 25G οπίσθια υαλοειδεκτομή με υαλοειδοτόμο υψηλής κοπής και νέες οπτικές ίνες ενδοφωτισμού.