Εξατομικευμένοι ενδοφακοί αναπτύσσονται στο Athens Eye Hospital

Στο Athens Eye Hospital έχει αναπτυχθεί η τεχνογνωσία και η η τεχνολογική υποδομή για τη δημιουργία εξατομικευμένων ενδοφακών.

Μέχρι σήμερα οι φακοί που εμφυτεύονται στον οφθαλμό (ενδοφακοί) είτε υποκαθιστούν τον φυσικό φακό όταν αυτός πρέπει να αντικατασταθεί (καταρράκτης) είτε διορθώνουν απλά διαθλαστικά σφάλματα όπως η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός. Στο Athens Eye Hospital έχει αναπτυχθεί η τεχνογνωσία και η η τεχνολογική υποδομή για τη δημιουργία εξατομικευμένων ενδοφακών που θα μπορούν να αντισταθμίζουν οποιαδήποτε οπτική ανωμαλία του οφθαλμού αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η επιστημονική ομάδα του Athens Eye Hospital για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία δοκιμές αντιστάθμισης των οπτικών σφαλμάτων σε πραγματικό χρόνο με σύστημα προσαρμοστικών οπτικών και έχει αναπτύξει το μαθηματικό υπόβαθρο τόσο για τη σχεδίαση των ενδοφακών όσο και για την πιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους.