ΝΕΩΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

Είναι πλέον σαφές ότι στα παιδιά με συγγενή ή άλλης μορφής αναπτυξιακό καταρράκτη η μοναδική μορφή ενδοφακού που αντιμετωπίζει με επιτυχία το πρόβλημα τους και με τις λιγότερες δυνατές επιπλοκές είναι ο φακός Tassignon.

Είναι πλέον σαφές  ότι στα παιδιά με συγγενή ή άλλης μορφής αναπτυξιακό καταρράκτη η μοναδική μορφή  ενδοφακού που αντιμετωπίζει με επιτυχία το πρόβλημα τους  και με τις λιγότερες δυνατές επιπλοκές είναι ο φακός Tassignon.

Κατα την επέμβαση του καταρρακτη γίνεται πρόσθια και οπίσθια  καψουλόρηξη όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα (1 , 2 ) και  ο φακός στηρίζεται επί του σάκου του περιφακίου και όχι εντός του σάκου που μέχρι σήμερα γίνεται. Ο φακός αυτός  εξασφαλιζει τα εξής πλεονεκτήματα:

1.Καλύτερη ποιότητα όρασης.

2.Πολύ μικρά ποσοστά θόλωσης του οπισθίου περιφακίου.

3. Αντιμετώπιση του κυρίως προβλήματος που αφορά στην εμφάνιση γλαυκώματος μετά από επεμβάσεις καταρράκτου στην παιδική ηλικία. Με το παραπάνω φακό ελαττώνεται έως σχεδόν μηδενίζεται η πιθανότητα  γλαυκώματος και μετεγχειρητικής φλεγμονής που είναι οι κύριες επιπλοκές της εγχείρησης του παιδιατρικού καταρράκτη.

4.Εύκολη ανταλλαγή του ενδοφακού σε μεγαλύτερη ηλικία λόγω ανάπτυξης διαθλαστικών ανωμαλιών (αν το παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία εμφανίσει υψηλή μυωπία είναι εύκολη η ανταλλαγή του  ενδοφακού  και η τοποθέτηση άλλου με διαφορετική ισχύ).

Η αντίληψη της στήριξης του ενδοφακού επί του περιφακίου και όχι εντός του περιφακίου ξεκίνησε  από την χειρουργική του καταρράκτου των ενηλίκων. (bag in the lens concept) Εικ.1 & 2.

Ο φακός έχει εφαρμογή στους ενήλικες για χρονικό διάστημα πάνω από μια δεκαετία με άριστα αποτελέσματα και σήμερα θεωρείται η ιδανική μορφή ενδοφακού για τις επιλεγμένες μορφές καταρράκτη των ενηλίκων. Το πλεονέκτημα του Athens Eye Hospital είναι οτι με την εμπειρία των 10.000 καταρρακτών ετησίως είναι το μοναδικό κέντρο στη χώρα που διαθέτει χειρουργούς υψηλού διαμετρήματος με την δεξιοτεχνία που χρειάζεται για την εμφύτευση αυτού του φακού στα παιδιά.

Τονίζεται οτι ο φακός μπορεί να τοποθετηθεί ακόμα και σε νεογνά ή παιδιά με φλεγμονώδεις μορφές καταρράκτου. Η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και ο μικρός ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του αυθημερόν. 

Βιβλιογραφία

1. Clinical outcomes of cataract surgery after bag-in-the-lens intraocular lens implantation following ISO standard 11979-7:2006
Tassignon MJ, Gobin L, Mathysen D, Van Looveren J, De Groot V.
J Cataract Refract Surg. 2011 Dec;37(12):2120-9.
PMID: 22108108 [PubMed – indexed for MEDLINE]

2. Posterior capsule management in congenital cataract surgery.
Vasavada AR, Praveen MR, Tassignon MJ, Shah SK, Vasavada VA, Vasavada VA, Van Looveren J, De Veuster I, Trivedi RH.
J Cataract Refract Surg. 2011 Jan;37(1):173-93.Review.
PMID: 21183112 [PubMed – indexed for MEDLINE]

3. [Advantages of the bag-in-the-lens intraocular lens in pediatric cataract surgery].
Tassignon MJ, Gobin L, De Veuster I, Godts D.
J Fr Opthalmol. 2009 Sep;32(7):481-7. Epub 2009 Aug 29. French.
PMID: 19717210 [PubMed – indexed for MEDLINE] Free Article

4. Bag-in-the-lens intraocular lens implantation in the pediatric eye.
Tassignon MJ, De Veuster I, Godts D, Kosec D, Van den Dooren K, Gobin L.
J Cataract Refract. Surg. 2007 Apri;33(4):611-7.
PMID: 17397732 [PubMed – indexed for MEDLINE]