Ερευνητικά Νέα

Ο ρόλος των οπτικών ιδιοτήτων του βυθού του οφθαλμού στις οπτικές μετρήσεις.

Ο ρόλος των οπτικών ιδιοτήτων του βυθού του οφθαλμού στις οπτικές μετρήσεις.

Για τη διεξαγωγή των οπτικών μετρήσεων στον οφθαλμό τα διαγνωστικά όργανα χρησιμοποιούν δέσμες φωτός που αφού ανακλαστούν στο βυθό του οφθαλμού επιστρέφουν

Περισσότερα