Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εφαρμογή Micro Pulse Yellow Laser για τη θεραπεία διαβητικού οιδήματος ωχράς κηλίδος και κεντρικής ορώδους αμφιβληστοειδοπάθειας

Το Athens Eye Hospital, πρωτοποριακό στις διεθνείς εξελίξεις, είναι το πρώτο Οφθαλμολογικό κέντρο στην Ελλάδα που ανακοινώνει την εφαρμογή Micro Pulse Yellow Laser θεραπείας οιδήματος της ωχράς οφειλόμενο σε σακχαρώδη διαβήτη ή συνδεόμενο με κεντρική ορώδη αμφιβληστοειδοπάθεια και φλεβική απόφραξη αμφιβληστροειδούς, μειώνοντας ταυτόχρονα την επαναλαμβανόμενη χρήση ενδο-υαλοειδικών ενέσεων.

Η εξατομικευμένη Micro Pulse θεραπεία χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας Laser στο Κίτρινο του φάσματος 577 nm η οποία φωτοδιεγείρει τα κύτταρα του μελαχρώου επιθηλίου του αμφιβληστροειδούς με σκοπό την επίτευξη ισορροπίας των βιοχημικών παραγόντων που συντελούν στη σαφέστατη γενικότερη βελτίωση των βλαβών που προκαλούνται από την αγγειακή ανεπάρκεια των διαβητικών ασθενών.

Συγκρινόμενο με τα υπάρχοντα Laser φωτοπηξίας που εκπέμπουν στο Πράσινο του φάσματος, το συγκεκριμένο Laser δεν προκαλεί κυτταρική καταστροφή αλλά συμβάλλει στην αναδόμηση-αναγέννηση των κυττάρων και είναι ιδιαίτερα ασφαλές για θεραπεία κοντά στην ωχρά κηλίδα λόγω μη απορρόφησης από τη χρωστική της ξανθοφύλλης. Ταυτόχρονα μπορεί να βοηθήσει σε περίπτωση ανθεκτικού οιδήματος της ωχράς κηλίδος και να μειώσει την ανάγκη για θεραπεία με ενδο-υαλοειδικές εγχύσεις, μειώνοντας δραματικά την ταλαιπωρία των ασθενών και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους που συνδέονται με την επαναλαμβανόμενη χρήση ενδο-υαλοειδικών ενέσεων.