Νέο απεικονιστικό υψηλής ανάλυσης σύστημα Optos California υπερευρυγώνιας λήψης εικόνων οπισθίου ημιμορίου

Το Athens Eye Hospital, πρωτοποριακό στις διεθνείς εξελίξεις, ανακοινώνει την απόκτηση τελευταίας γενιάς συστήματος απεικόνισης αμφιβληστροειδούς Optos California χωρίς μυδρίαση από κόρη 2 χιλιοστών με δυνατότητα υπερευρυγώνιας λήψης έως και 200 μοίρες γωνίας αμφιβληστροειδούς και της περιφερείας αυτού, κάτι που βελτιστοποεί την ιατρική πληροφορία σε μία εικόνα για έγκαιρη διάγνωση και ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί την ταλαιπωρία του ασθενούς, καθ'ότι σε μία εικόνα μόνο εμπεριέχεται έως και 82% κάλυψη του αμφιβληστροειδή.

Η υψηλής ανάλυσης ψηφιακή εικόνα optomap παρέχει με μεγαλύτερη σαφήνεια και περισσότερες κλινικές πληροφορίες δεδομένα στον θεράποντα ιατρό, που διευκολύνουν την έγκαιρη ανίχνευση, διαχείριση και αποτελεσματική θεραπεία διαταραχών και ασθενειών που εμφανίζονται στον αμφιβληστροειδή όπως αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, γλαύκωμα, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και εκφύλιση της ωχράς κηλίδας που σχετίζεται με την ηλικία.

Η απεικόνιση του αμφιβληστροειδούς μπορεί επίσης να υποδεικνύει ενδείξεις μη οφθαλμικών ή συστηματικών ασθενειών όπως η υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια και ορισμένες οφθαλμικές νεοπλασίες, που με τη χρήση του μηχανήματος αυτού γίνονται άμεσα αντιληπτές.