Το Athens Eye Hospital επεκτείνεται

Το Athens Eye Hospital επεκτείνεται...

Νέες εγκαταστάσεις. Νέα τμήματα.

Υπερσύγχρονη Eρευνητική μονάδα σχεδίασης & ανάπτυξης Eνδοφακών νέας γενιάς με adaptive optics technologies.

Σχεδίαση, βελτιστοποίηση και εργαστηριακός έλεγχος ενδοφακών.

Το τμήμα ερευνών του Athens Eye Hospital έχει αναπτύξει πειραματικές οπτικές διατάξεις που προσομοιώνουν γεωμετρικά τον ανθρώπινο οφθαλμό οι οποίες είναι κατάλληλες για τον έλεγχο και τη μελέτη ενδοφακών σε ρεαλιστικές συνθήκες.

Η μακρά εμπειρία της ερευνητικής ομάδας στις οπτικές μεθόδους μέτρησης και ιδιαίτερα στην αξιολόγηση φαινομένων θάμβους στην όραση οδήγησαν στη σχεδίαση ειδικών δοκιμασιών (τεστ) σε σχέση με τη σχεδίαση των premium και άλλων καινοτόμων ενδοφακών.

Συγκεκριμένα, τα εργαστηριακά αυτά τεστ περιλαμβάνουν την ποσοτικοποίηση φαινομένων θάμβους, τη μέτρηση της σκέδασης αλλά και τη μελέτη δυσνόητων και πολύπλοκων φαινομένων όπως η αρνητική δυσφωτοψία. Επιπροσθέτως, ο ρόλος των εκτροπών στην άκρα περιφέρεια του οπτικού πεδίου οπτικοποιείται για πρώτη φορά.

Το νέο αυτό ερευνητικό αντικείμενο έχει στήριξη από τη βιομηχανία καθώς βασικοί κατασκευαστές από όλο τον κόσμο συνεργάζονται με το Athens Eye Hospital (ως ερευνητική μονάδα) για τη βελτίωση της σχεδίασης των ενδοφακών τους.  Με τον τρόπο αυτό, το Athens Eye Hospital συμβάλλει στη σχεδίαση και τη βελτιστοποίηση ενδοφακών επόμενης γενιάς.

 

Ενδοπτικά φαινόμενα θάμβους από την ακμή του ενδοφακού κατά την παρουσία φωτεινής πηγής.

 

 

Ποιότητα ειδώλου στην περιφέρεια του οπτικού πεδίου (0,10, 20, 30 και 40 μοίρες)