Το Athens Eye Hospital σε Διεθνές Συνέδριο στη Σερβία.


   Η επιστημονική ομάδα του Athens Eye Hospital εκπροσωπούμενη από τους Ραλλάτο Χαράλαμπο, Ζαφειράκη Παναγιώτη και Ραλλάτο Γεράσιμο, παρευρέθησαν ως κύριοι ομιλητές στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη κλινική Maja στη Σερβία.

Ο κος Ραλλάτος Χαράλαμπος αναφέρθηκε διεξοδικά στα θέματα αντιμετώπισης των υποαμφιβληστροειδικών αιμορραγιών δίνοντας έμφαση στις χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης τους.

Ο κος Ζαφειράκης Παναγιώτης αναφέρθηκε με λεπτομέρεια στην χειρουργική αντιμετώπιση βαρέων παθήσεων της οφθαλμικής επιφάνειας όπως το οφθαλμικό πεμφιγοειδές, εγκαύματα του κερατοειδούς, τα σοβαρά τραύματα της οφθαλμικής επιφάνειας και τις κερατοπροθέσεις.

Ο κος Ραλλάτος Γεράσιμος αναφέρθηκε διεξοδικά στην αντιμετώπιση του παιδικού καταρράκτη με τη χρήση ενδοφακών τύπου bag in the lens για την αποκατάσταση της παιδικής αφακίας.