Το Athens Eye Hospital στο 48ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο.

Το Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο αποτελεί την κορυφαία ετήσια εκδήλωση στον χώρο της Οφθαλμολογίας στην Ελλάδα και το Athens Eye Hospital έδωσε, όπως κάθε χρόνο, δυναμικό παρών με πρωτότυπη εργασία και ιατρούς του ως προσκεκλημένους ομιλητές.

 

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 48ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, που  πραγματοποιήθηκε μεταξύ 14 και 17 Μαΐου 2015 στο συνεδριακό κέντρο του Aldemar Olympian Village, κοντά στην αρχαία Ολυμπία.

Το Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο αποτελεί την κορυφαία ετήσια εκδήλωση στον χώρο της Οφθαλμολογίας στην Ελλάδα και το Athens Eye Hospital έδωσε, όπως κάθε χρόνο, δυναμικό παρών με πρωτότυπη εργασία και ιατρούς του ως προσκεκλημένους ομιλητές.

 Το Tμήμα Οφθαλμικής Βραχυθεραπείας του Athens Eye Hospital παρουσίασε ανακοίνωση με θέμα ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ (RU-106) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ, προκειμένου να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της πρώτης σειράς ασθενών με μελάνωμα του χοριοειδούς, που αντιμετωπίσθηκαν στην Ελλάδα με Βραχυθεραπεία ραδιενεργών πηγών Ρουθηνίου.

 

ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΟΥΘΗΝΙΟΥ (RU-106) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ

Αναστασάκης Α., Παλαιολόγος Θ., Ζαφειράκης Π., Λιβήρ-Ραλλάτος Χ., Λιβήρ-Ραλλάτος Γ.

Σκοπός: Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης σειράς ασθενών με μελάνωματουχοριοειδούς που αντιμετωπίσθηκαν στην Ελλάδα με Βραχυθεραπεία ραδιενεργών πηγών Ρουθηνίου.

Υλικό-Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη των φακέλων ασθενών με διάγνωση Μελάνωμα Χοριοειδούς που αντιμετωπίσθηκαν στο Κλινική μας, με τη χρήση ραδιενεργών πηγών Ρουθηνίου. Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν μόνο οι ασθενείς οι οποίοι είχαν τουλάχιστον έξι μήνες χρόνο μετεγχειρητικής παρακολούθησης, μετά την αφαίρεση της ραδιενεργού πηγής. Οι παράμετροι που μελετήθηκαν ήταν η ηλικία των ασθενών, το φύλο, η προ- και μετεγχειρητική οπτική οξύτητα, το προ-εγχειρητικό και μετεγχειρητικό υπερηχογραφικό ύψος της βλάβης, η δόση της β- ακτινοβολίας σε κάθε περιστατικό και η εμφάνιση δι-εγχειρητικών και πρώιμων ή όψιμων μετεγχειρητικών επιπλοκών. Επίσης τα αποτελέσματα των απαντήσεων ειδικού ερωτηματολογίου όσον αφόρα τη ποιότητα της ζωής σε ασθενείς με μελάνωμα του χοριοειδούς (ΕΟRTC Ophthalmic Oncology Quality of life Questionnaire Module) αναλύθηκαν.

Αποτελέσματα-Συζήτηση: Τα αποτελέσματα από επτά οφθαλμούς (7 ασθενών) οι οποίοι πληρούσαν το κριτήριο εισόδου στη μελέτη θα ανακοινωθούν. Έξι στους 7 ασθενείς, εμφάνισαν είτε ικανοποιητική συρρίκνωση της βλάβης ή πλήρη υποστροφή της βλάβης στο εξάμηνο μετά την ένθεση της ραδιενεργού πηγής ρουθηνίου. Ένας στους 7 οφθαλμούς εμφάνισε ανεπαρκή μείωση του ύψους της βλάβης (μείωση της βλάβης κατά 40% στο εξάμηνο μετά την ένθεση της ραδιενεργού πηγής) και αποφασίστηκε η ένθεση 2ης ραδιενεργού πηγής ρουθηνίου. Στη συζήτηση έμφαση θα δοθεί στους προ-εγχειρητικούς παραμέτρους που είναι σημαντική έτσι ώστε η βραχυθεραπεία με ραδιενεργές πηγές ρουθηνίου να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα όσον αφορά την υποστροφή-συρρίκνωση των όγκων αυτών.

 

Ο κύριος Παναγιώτης Ζαφειράκης, υπεύθυνος του τμήματος Κερατοειδούς και Οφθαλμικών Φλεγμονών του Athens Eye Hospital, ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, συμμετείχε στο προεδρείο των διαλέξεων για τις οφθαλμικές φλεγμονές, ήταν συντονιστής της επιστημονικής συνεδρίας "Χειρουργική αντιμετώπιση δύσκολων οφθαλμολογικών περιστατικών" και συμμετέχων στην επιστημονική συνεδρία "Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την Oφθαλμική επιφάνεια".

Ο κύριος Γεράσιμος Ραλλάτος, υπεύθυνος του τμήματος Παιδοοφθαλμολογίας και Στραβισμού, συμμετείχε στο στρογγυλό τραπέζι "Καταρράκτης - Ιδιαιτερότητες στις επεμβάσεις του φακού" όπου μίλησε για τους παιδιατρικούς και ραγοειδικούς καταρράκτες.

Ο κύριος Αναστάσιος Αναστασάκης, υπεύθυνος του τμήματος Κλινικής Ηλεκτροφυσιολογίας της Όρασης στο Athens Eye Hospital, συμμετείχε στο προεδρείο των διαλέξεων για τους οφθαλμικούς όγκους.

Ο κύριος Ιωάννης Μαυρικάκης, υπεύθυνος του τμήματος Οφθαλμικού Κόγχου στο Athens Eye Hospital, μίλησε για το μηνιγγίωμα του οπτικού νεύρου.

Από τους ιατρούς του νοσοκομείου συμμετείχαν επίσης οι κύριοι Νικόλαος Τσιούμας, Νικόλαος Παπάζογλου, Γεώργιος Τερζής και Αμβρόσιος Σακκάδας.

Το Athens Eye Hospital θα συνεχίσει να συμμετέχει δυναμικά σε όλες τις επιστημονικές εκδηλώσεις στο χώρο της Οφθαλμολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με διαλέξεις, ανακοινώσεις και πρωτότυπο επιστημονικό έργο.