Οι δερμοειδείς κύστεις είναι καλοήθεις όγκοι αγνώστου αιτιολογίας και περιέχουν ιστούς, που σχετίζονται με το δέρμα.

Μπορούν να βρεθούν σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος αλλά συνήθως εμφανίζονται γύρω από τα μάτια ή και πάνω σε αυτά. Γενικά δεν επηρεάζουν την όραση και απλώς δημιουργούν αισθητικό πρόβλημα.

Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική και εξαρτάται από τη θέση της κύστης και τα συμπτώματα. Δερμοειδείς κύστεις, που αφορούν τον κόγχο γύρω από το μάτι, καλό είναι να αφαιρούνται, γιατί μπορεί να ραγούν και να προκαλέσουν φλεγμονή.