Άλλα συμπτώματα της δυσλεξίας

Εκτός από τη δυσκολία στην ανάγνωση τα παιδιά με δυσλεξία εμφανίζουν αντίστοιχη δυσκολία και στη γραφή. Γενικά γράφουν πολύ αργά και τα κείμενά τους είναι δυσανάγνωστα και με αλλοπρόσαλλη ορθογραφία. Αν η ίδια λέξη εμφανίζεται πολλές φορές στο ίδιο κείμενο, μπορεί να είναι γραμμένη με διαφορετικούς τρόπους.

 Άλλες φορές το παιδί προσπαθεί να γράψει με την ακουστική εντύπωση που έχει για μια λέξη, οπότε π.χ. το ρήμα «σβήνω» γράφεται από το παιδί ως «ζβίνω».

Τα δυσλεκτικά παιδιά συχνά μπερδεύουν και το αριστερό με το δεξιό και ίσως να εμφανίζουν κάποια διαταραχή στον προσανατολισμό τους.
Ορισμένες φορές αυτά τα προβλήματα έχουν ψυχολογικό αντίκτυπο, με αποτέλεσμα χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, υπερευαισθησία στην κριτική και εύκολη αποθάρρυνση, που με τη σειρά τους γεννούν αρνητικά συναισθήματα απέναντι στο σχολείο και στη μάθηση.