Δυσλεξία

Η ικανότητα του ανθρώπου για γραφή και ανάγνωση είναι το θεμέλιο στο οποίο βασίστηκε ο ανθρώπινος πολιτισμός. Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αντεπεξέλθει κανείς στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, αν δεν είναι σε θέση να διαβάσει.

Με τον όρο δυσλεξία εννοούμε τη μαθησιακή δυσκολία, κατά την οποία το άτομο δυσκολεύεται να μάθει μέσω της γραπτής ή προφορικής γλώσσας, χωρίς να υπάρχει κάποιος προφανής λόγος, όπως μια οργανική πάθηση. Παρατηρείται σε όλους τους πολιτισμούς, που έχουν γραπτή γλώσσα, και δεν έχει σχέση με νοητική καθυστέρηση.

Τυπικά εμφανίζεται στην πρώιμη σχολική ηλικία και αφορά το 5-20% των παιδιών ανάλογα με τη στατιστική. Παρατηρείται συχνότερα στα αγόρια παρά στα κορίτσια, αν και πολλοί αποδίδουν το φαινόμενο αυτό στην ιδιοσυγκρασία των αγοριών αυτής της ηλικίας, που τα κάνει πιο αφηρημένα και απρόσεκτα.Τι προκαλεί τη δυσλεξία

Τι προκαλεί τη δυσλεξία

Μια μαθησιακή αδυναμία μπορεί να έχει πολλές αιτίες, όπως προβλήματα όρασης ή ακοής, περιορισμένη ευφυία, ή απλά ανατροφή του παιδιού σε περιβάλλον με

Περισσότερα

Όραση και ανάγνωση

Όραση και ανάγνωση

Κατά το διάβασμα τα μάτια μας εκτελούν μικρές, ακούσιες, απότομες κινήσεις, που ονομάζονται σακκαδικές. Αυτές οι κινήσεις γίνονται κυρίως από τα αριστερά

Περισσότερα


Άλλα συμπτώματα της δυσλεξίας

Άλλα συμπτώματα της δυσλεξίας

Εκτός από τη δυσκολία στην ανάγνωση τα παιδιά με δυσλεξία εμφανίζουν αντίστοιχη δυσκολία και στη γραφή. Γενικά γράφουν πολύ αργά και τα κείμενά τους είναι

Περισσότερα

Διάγνωση της δυσλεξίας

Διάγνωση της δυσλεξίας

Η διάγνωση της δυσλεξίας δεν είναι εύκολη διαδικασία. Λόγω του ορισμού της νόσου επιβάλλεται να αποκλειστούν οι οργανικές παθήσεις καθώς και να διαπιστωθεί

Περισσότερα


Αντιμετώπιση της δυσλεξίας

Αντιμετώπιση της δυσλεξίας

Αν και κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης, κανένας από αυτούς δεν φαίνεται να είναι επαρκής. Τελικά φαίνεται ότι περισσότερο μαθαίνει

Περισσότερα