Αντιμετώπιση της δυσλεξίας

Αν και κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης, κανένας από αυτούς δεν φαίνεται να είναι επαρκής. Τελικά φαίνεται ότι περισσότερο μαθαίνει κανείς να ζει με τη δυσλεξία, παρά την ξεπερνά.

Ένα δυσλεκτικό παιδί μπορεί να καλλιεργήσει εναλλακτικούς τρόπους μάθησης και ο ρόλος των γονέων και των δασκάλων είναι κυρίως υποστηρικτικός.

Η σύγχρονη αντιμετώπιση της δυσλεξίας περιλαμβάνει ειδικά βιβλία, εκπαίδευση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διδασκαλία με οπτικοακουστικά μέσα.

Μεγάλη σημασία φαίνεται να έχει και η έγκαιρη έναρξη της υποστήριξης: Μελέτες έχουν δείξει ότι σε ποσοστό 85% τα δυσλεκτικά παιδιά, που ξεκινούν την ειδική εκπαίδευση στη 2α δημοτικού ή και νωρίτερα, φθάνουν το μαθησιακό επίπεδο των συμμαθητών τους σε 2 χρόνια.