Διάγνωση της δυσλεξίας

Η διάγνωση της δυσλεξίας δεν είναι εύκολη διαδικασία.

Λόγω του ορισμού της νόσου επιβάλλεται να αποκλειστούν οι οργανικές παθήσεις καθώς και να διαπιστωθεί αν η σχολική εκπαίδευση είναι επαρκής και το οικογενειακό περιβάλλον ευνοϊκό για το παιδί.

Είναι προφανές ότι το παιδί για το οποίο πιθανολογείται η δυσλεξία πρέπει να εξεταστεί από ομάδα ειδικών, που θα περιλαμβάνει ειδικευμένο παιδίατρο και εκπαιδευτικό ψυχολόγο καθώς και άλλους ειδικούς, όπως οφθαλμίατρο, νευρολόγο κλπ.