Τι προκαλεί τη δυσλεξία

Μια μαθησιακή αδυναμία μπορεί να έχει πολλές αιτίες, όπως προβλήματα όρασης ή ακοής, περιορισμένη ευφυία, ή απλά ανατροφή του παιδιού σε περιβάλλον με λίγες κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες.

Τα δυσλεκτικά παιδιά όμως έχουν φυσιολογική ή και ανώτερη ευφυία, καλή γενική υγεία και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που προκαλεί δυσλεξία.

Πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί, σε μια προσπάθεια να εξηγηθούν τα συμπτώματα της δυσλεξίας. Ίσως να οφείλεται σε δυσλειτουργία συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου, ο οποίος κατά τα άλλα είναι φυσιολογικός. Τίποτε όμως δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.

Πάντως παιδιά με δυσλεξία έχουν συχνά στενούς συγγενείς που είναι δυσλεκτικοί, κάτι που δηλώνει κάποια κληρονομική συσχέτιση.