Πρόκειται για ένα σπάνιο συγγενές σύνδρομο στραβισμού, που χαρακτηρίζεται από περιορισμό των οφθαλμικών κινήσεων, εισολκή του ματιού και στένωση της βλεφαρικής σχισμής

Πρόκειται για ένα σπάνιο συγγενές σύνδρομο στραβισμού, που χαρακτηρίζεται από περιορισμό των οφθαλμικών κινήσεων, εισολκή του ματιού και στένωση της βλεφαρικής σχισμής, όταν το πάσχον μάτι κοιτάζει προς τα έσω (ρινικά).

Ο έξω ορθός οφθαλμοκινητικός μυς (που είναι υπεύθυνος για την κίνηση του ματιού προς τα έξω) νευρώνεται φυσιολογικά από το 6ο κρανιακό νεύρο (απαγωγό). Στο σύνδρομο Duane ο πυρήνας του απαγωγού στο εγκεφαλικό στέλεχος απουσιάζει και ο έξω ορθός αποκτά «παράδοξη νεύρωση» από κλάδους του 3ου κρανιακού νεύρου, του κοινού κινητικού.

Διακρίνεται σε 3 τύπους, ανάλογα με την κατεύθυνση της κίνησης που έχει επηρεαστεί. Στη συχνότερη μορφή του συνδρόμου το προσβεβλημένο μάτι δεν μετακινείται προς τα έξω (απαγωγή). Στη δεύτερη μορφή του ο περιορισμός είναι στην προς τα έσω κίνηση (προσαγωγή), ενώ στην τρίτη και σπανιότερη ο περιορισμός αφορά και τις δύο οριζόντιες κινήσεις.

Το σύνδρομο Duane μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους γονείς, σχετικά με το ποιο μάτι είναι το παθολογικό. Αν, για παράδειγμα, πάσχει το αριστερό μάτι και το παιδί κοιτάξει αριστερά, το δεξιό μάτι θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της μύτης, αλλά το αριστερό θα εξακολουθήσει να κοιτάζει ευθεία, δίνοντας την εντύπωση ότι είναι το δεξιό μάτι αυτό που στραβίζει στρεφόμενο προς τα μέσα.

Γενικά τα μάτια του παιδιού είναι ευθυγραμμισμένα στην πρωτεύουσα βλεμματική θέση και δεν απαιτείται κάποια θεραπεία. Χειρουργική διόρθωση χρειάζεται μόνον όταν η ευθυγράμμιση των ματιών επιτυγχάνεται σε κάποια πλάγια βλεμματική θέση και το παιδί αναγκάζεται να στρίβει το κεφάλι του, για να δει μπροστά, καθώς και στις περιπτώσεις έκδηλου στραβισμού στην πρωτεύουσα θέση.