Ειδικές μορφές στραβισμού

Στα προηγούμενα κεφάλαια αναφερθήκαμε σε τύπους στραβισμών, όπου η παρέκκλιση των ματιών είναι οριζόντια, είτε προς τα μέσα είτε προς τα έξω. Λιγότερο συχνά, ο στραβισμός μπορεί να αφορά κάθετες θέσεις, δηλαδή το ένα μάτι να είναι ψηλότερα (υπερτροπία) ή χαμηλότερα (υποτροπία) από το μάτι που προσηλώνει.

Οι κάθετοι στραβισμοί είναι κατά κανόνα μη συνεκτικοί, δηλαδή η γωνία των ματιών αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με τη βλεμματική θέση.

Τα περισσότερα παιδιά καταφέρνουν να εξουδετερώσουν την προκαλούμενη διπλωπία γέρνοντας το κεφάλι τους σε τέτοια θέση, ώστε τα μάτια να είναι ευθυγραμμισμένα. Αυτό είναι και το πρώτο σημείο που παρατηρούν οι γονείς και που τους οδηγεί στον παιδίατρο ή στον οφθαλμίατρο, μιας και η παρέκκλιση αυτή καθαυτή είναι συχνά δύσκολο να γίνει αντιληπτή.

Οι σημαντικότεροι τύποι κάθετων παρεκκλίσεων είναι η υπερλειτουργία του κάτω λοξού, η υπερλειτουργία του άνω λοξού και η ασύνδετη κάθετη παρέκκλιση.

Υπερλειτουργία του κάτω λοξού

Υπερλειτουργία του κάτω λοξού

Η κίνηση του ματιού που προκαλεί ο κάτω λοξός οφθαλμοκινητικός μυς είναι προς τα άνω και έσω (ρινικά).

Περισσότερα

Υπερλειτουργία του άνω λοξού

Υπερλειτουργία του άνω λοξού

Η κίνηση του ματιού που προκαλεί ο άνω λοξός οφθαλμοκινητικός μυς είναι προς τα κάτω και έσω (ρινικά).

Περισσότερα


Ασύνδετη κάθετη παρέκκλιση (DVD)

Ασύνδετη κάθετη παρέκκλιση (DVD)

γνωστή και ως DVD (Dissociated Vertical Deviation), είναι το φαινόμενο της άνω στροφής του ματιού, όταν αυτό καλύπτεται.

Περισσότερα

Συγγενής παράλυση του άνω λοξού

Συγγενής παράλυση του άνω λοξού

Ο άνω λοξός μυς νευρώνεται από το 4ο κρανιακό νεύρο (τροχιλιακό) και η δράση του είναι να στρέφει το μάτι προς τα κάτω και έσω (ρινικά).

Περισσότερα


Φαινόμενα A και V

Φαινόμενα A και V

Το φαινόμενο V παρατηρείται κυρίως κατά την αμφοτερόπλευρη υπερλειτουργία των κάτω λοξών, ενώ το φαινόμενο Α κατά την αμφοτερόπλευρη υπερλειτουργία των...

Περισσότερα

 Σύνδρομο Duane

Σύνδρομο Duane

Πρόκειται για ένα σπάνιο συγγενές σύνδρομο στραβισμού, που χαρακτηρίζεται από περιορισμό των οφθαλμικών κινήσεων, εισολκή του ματιού και στένωση της βλεφαρικής...

Περισσότερα


Σύνδρομο Brown

Σύνδρομο Brown

Το σύνδρομο Brown χαρακτηρίζεται από αδυναμία του ματιού να κοιτάξει προς τα πάνω, όταν βρίσκεται στη θέση προσαγωγής

Περισσότερα