Η κίνηση του ματιού που προκαλεί ο άνω λοξός οφθαλμοκινητικός μυς είναι προς τα κάτω και έσω (ρινικά).

Η κίνηση του ματιού που προκαλεί ο άνω λοξός οφθαλμοκινητικός μυς είναι προς τα κάτω και έσω (ρινικά). Σε περιπτώσεις υπερλειτουργίας του άνω λοξού το μάτι που κάνει προσαγωγή (κινείται προς τη μύτη) εκτελεί ταυτόχρονα και κάτω στροφή.

Συχνά η νόσος συνοδεύεται από φαινόμενο Α, δηλαδή στην άνω βλεμματική θέση τα μάτια συγκλίνουν, ενώ στην κάτω βλεμματική αποκλίνουν (σχηματίζοντας ουσιαστικά ένα ελληνικό «Λ» ή «Α»).

Όπως και η υπερλειτουργία του κάτω λοξού έτσι και εκείνη του άνω λοξού συνοδεύει συχνά κάποιον οριζόντιο στραβισμό, που πρέπει να αντιμετωπίζεται και αυτός στην ίδια εγχείρηση.


ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΛΟΞΟΥ: Όταν το παιδί κοιτάζει προς τα δεξιά το αριστερό του μάτι εκτελεί επιπλέον και κάτω στροφή. Αντιστοίχως όταν κοιτάζει προς τα αριστερά το δεξί μάτι στρέφεται προς τα κάτω.