Η κίνηση του ματιού που προκαλεί ο κάτω λοξός οφθαλμοκινητικός μυς είναι προς τα άνω και έσω (ρινικά).


Η κίνηση του ματιού που προκαλεί ο κάτω λοξός οφθαλμοκινητικός μυς είναι προς τα άνω και έσω (ρινικά). Κατά συνέπεια η υπερλειτουργία του κάτω λοξού εκδηλώνεται με άνω στροφή κατά την προσαγωγή (όταν το μάτι κοιτά προς τη μύτη), που είναι και η θέση κατά την οποία η δράση του μυός είναι μεγαλύτερη.

Συνήθως αφορά τους κάτω λοξούς και των δύο ματιών, οπότε στις πλάγιες βλεμματικές θέσεις, είτε αριστερά είτε δεξιά, το μάτι που βρίσκεται κοντά στη μύτη εμφανίζει ανωτροπία.

Συχνά η νόσος συνοδεύεται από φαινόμενο V, δηλαδή στην άνω βλεμματική θέση τα μάτια αποκλίνουν, ενώ στην κάτω βλεμματική συγκλίνουν (σχηματίζοντας ένα «V»).

Αν η ανωτροπία είναι σημαντική, μπορεί να χρειαστεί επέμβαση εξασθένησης του κάτω λοξού. Αν συνυπάρχει και οριζόντια παρέκκλιση, πρέπει να διορθώνεται και αυτή στην ίδια εγχείρηση.


ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΛΟΞΟΥ και των δύο ματιών: Όταν το παιδί κοιτάζει προς τα δεξιά το αριστερό του μάτι εκτελεί επιπλέον και άνω στροφή. Αντιστοίχως όταν κοιτάζει προς τα αριστερά το δεξί μάτι στρέφεται προς τα πάνω.