Η θέση των ματιών μας, όταν κοιτάζουμε ευθεία μπροστά, λέγεται πρωτεύουσα βλεμματική θέση.

Η θέση των ματιών μας, όταν κοιτάζουμε ευθεία μπροστά, λέγεται πρωτεύουσα βλεμματική θέση.

Η στροφή των ματιών μας προς τις διάφορες άλλες κατευθύνσεις (σε γωνία 30ο περίπου), μας δίνει τις δευτερεύουσες βλεμματικές θέσεις, άνω, κάτω, δεξιά και αριστερά.

Ο έλεγχος για το αν ένα άτομο στραβίζει γίνεται σε όλες τις βλεμματικές θέσεις. Αν το παιδί είναι συνεργάσιμο, μπορεί να του ζητηθεί να κοιτάξει προς αυτές ή να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι που τοποθετούμε στις αντίστοιχες θέσεις.

Σε μικρότερα ή μη συνεργάσιμα παιδιά μπορούμε αντ’ αυτού να στρέψουμε εμείς (απαλά και χωρίς να προκαλέσουμε ενόχληση στο παιδί) το κεφάλι του προς τις διάφορες κατευθύνσεις, την ώρα που αυτό παρακολουθεί π.χ. ένα παιχνίδι ή μια οθόνη τηλεόρασης που βρίσκεται μπροστά του.

Η εξέταση σε όλες τις βλεμματικές θέσεις πρέπει να είναι πλήρης (ορισμένες φορές ελέγχονται και οι λοξές βλεμματικές θέσεις, όπως άνω-δεξιά, άνω-αριστερά κ.ο.κ.), γιατί αυτή θα καθορίσει και το είδος της θεραπευτικής αντιμετώπισης.