Εξεταστικές δοκιμασίες για τον στραβισμό

Βλεμματικές θέσεις και στραβισμός

Βλεμματικές θέσεις και στραβισμός

Η θέση των ματιών μας, όταν κοιτάζουμε ευθεία μπροστά, λέγεται πρωτεύουσα βλεμματική θέση.

Περισσότερα

Δοκιμασία κάλυψης

Δοκιμασία κάλυψης

Η δοκιμασία κάλυψης (cover test) αποτελεί την απλούστερη και πιο αξιόπιστη εξέταση για τη διάγνωση του στραβισμού.

Περισσότερα


Μέτρηση της γωνίας του στραβισμού

Μέτρηση της γωνίας του στραβισμού

Σε πολύ μικρά παιδιά, που δεν μπορούν να συνεργαστούν καλά, η ύπαρξη στραβισμού μπορεί να αναγνωριστεί χρησιμοποιώντας τον φακό-στυλό και παρατηρώντας...

Περισσότερα

Δοκιμασία των τεσσάρων κηλίδων

Δοκιμασία των τεσσάρων κηλίδων

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ένα παιδί με στραβισμό έχει την τάση να απωθεί την εικόνα του ματιού που στραβίζει, ώστε να μη βλέπει διπλά. Αυτή η τάση μπορεί...

Περισσότερα


Δοκιμασίες ελέγχου της στερεοσκοπικής όρασης

Δοκιμασίες ελέγχου της στερεοσκοπικής όρασης

Τα παιδιά με στραβισμό εμφανίζουν ελάττωση ή και απώλεια της στερεοσκοπικής τους όρασης.

Περισσότερα