Γλαύκωμα και ενδοφθάλμια πίεση

Οι περισσότερες περιπτώσεις γλαυκώματος οφείλονται σε αύξηση της πίεσης του ματιού

Οι περισσότερες περιπτώσεις γλαυκώματος οφείλονται σε αύξηση της πίεσης του ματιού.
Μέσα στο μάτι υπάρχει μια δυναμική ισορροπία ενός υγρού, που λέγεται υδατοειδές.

Το υδατοειδές υγρό παράγεται συνεχώς από μια δομή, που λέγεται ακτινωτό σώμα, και αποχετεύεται με τον ίδιο ρυθμό από ένα αποχετευτικό δίκτυο, που βρίσκεται στην περιφέρεια της ίριδας και ονομάζεται «γωνία».

Αν για οποιονδήποτε λόγο αυξηθεί η παραγωγή ή μειωθεί η αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού, η περίσσειά του αυξάνει την πίεση στο μάτι και βλάπτει το οπτικό νεύρο. Οι βλάβες που προκαλεί η αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης στο οπτικό νεύρο είναι μη αναστρέψιμες.

Η αύξηση της πίεσης του υδατοειδούς υγρού (γαλάζιο) οδηγεί σε πίεση του οπτικού νεύρου και βαθμιαία νέκρωση των νευρικών κυττάρων που το απαρτίζουν.

Η πίεση του ματιού δεν έχει καμία σχέση με την αρτηριακή πίεση, που μετράμε στο χέρι. Ένα άτομο με υπέρταση μπορεί να έχει χαμηλή ενδοφθάλμια πίεση και το αντίστροφο