Τα τελευταία χρόνια η χρήση ειδικών ακτίνων Laser (excimer Laser) έφερε νέες δυνατότητες στην αντιμετώπιση των διαθλαστικών ανωμαλιών, με μόνιμα αποτελέσματα.


Τα τελευταία χρόνια η χρήση ειδικών ακτίνων Laser (excimer Laser) έφερε νέες δυνατότητες στην αντιμετώπιση των διαθλαστικών ανωμαλιών, με μόνιμα αποτελέσματα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβληθεί κάποιος σε διαθλαστική επέμβαση είναι να έχει σταθεροποιηθεί εντελώς η διαθλαστική του ανωμαλία.

Κατά συνέπεια η διαθλαστική χειρουργική δεν ενδείκνυται ούτε στην παιδική ηλικία ούτε και κατά τη διάρκεια της εφηβείας.