Η συνταγογράφηση γυαλιών και φακών επαφής στην παιδική ηλικία

Σε προηγούμενη ενότητα  είδαμε πώς μετράται η  οπτική οξύτητα με τη χρήση οπτοτύπων αλλά και άλλων μεθόδων. Πώς όμως ο οφθαλμίατρος καθορίζει το είδος και τη δύναμη των φακών που πρέπει να χορηγήσει στο παιδί, ώστε να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή οπτική οξύτητα;

Αν και στη φυσική «διάθλαση» ονομάζεται το φαινόμενο της εκτροπής της ευθύγραμμης τροχιάς διάδοσης, που υφίστανται φωτεινά ή άλλα κύματα, όταν διέρχονται από ένα διαπερατό από αυτά μέσο σε ένα άλλο, τον ίδιον όρο χρησιμοποιούμε για τη διαδικασία χορήγησης γυαλιών στην οφθαλμολογία
Η διάθλαση στα μεγαλύτερα παιδιά

Η διάθλαση στα μεγαλύτερα παιδιά

Σε μεγάλα παιδιά και ενήλικες ο συνηθέστερος τρόπος για να συνταγογραφήσουμε γυαλιά είναι να δοκιμάσουμε διάφορους φακούς μπροστά από τα μάτια τους, ρωτώντας...

Περισσότερα

Η διάθλαση στα μικρότερα παιδιά

Η διάθλαση στα μικρότερα παιδιά

Αν και οι μέθοδοι που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο μπορούν να οδηγήσουν σε άριστα αποτελέσματα σε ενήλικες ή μεγάλα παιδιά, δυστυχώς δεν ισχύει...

Περισσότερα


Xρήση σταγόνων κατά τη διάθλαση των παιδιών

Xρήση σταγόνων κατά τη διάθλαση των παιδιών

Προκειμένου η διάθλαση να πραγματοποιηθεί σωστά, πρέπει πριν από την έναρξη της όλης διαδικασίας να εξασφαλισθεί η προσωρινή παράλυση της προσαρμογής (κυκλοπληγία).

Περισσότερα

Οι βαθμοί της διαθλαστικής ανωμαλίας

Οι βαθμοί της διαθλαστικής ανωμαλίας

Η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός, καθώς επίσης και οι φακοί που χρησιμοποιούνται για τη διόρθωσή τους, μετρώνται σε διοπτρίες.

Περισσότερα


Η συνταγή των γυαλιών

Η συνταγή των γυαλιών

Κάθε συνταγή γυαλιών αποτελείται από αριθμούς, που περιγράφουν τη διαθλαστική ανωμαλία χωριστά για κάθε μάτι.

Περισσότερα

Η κατασκευή των γυαλιών

Η κατασκευή των γυαλιών

Πέρα από την ορθότητα της ιατρικής συνταγής σημαντικό ρόλο παίζουν και τα γυαλιά (δηλαδή ο σκελετός και οι φακοί) που θα φορέσει τελικά το παιδί.

Περισσότερα


Φακοί επαφής και παιδί

Φακοί επαφής και παιδί

Οι φακοί επαφής είναι ένα πολύτιμο δημιούργημα της τεχνολογίας, που επιλύει ορισμένα από τα προβλήματα των γυαλιών, όπως οι κοσμητικοί λόγοι και η πρακτικότητα.

Περισσότερα

Διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser

Διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser

Τα τελευταία χρόνια η χρήση ειδικών ακτίνων Laser (excimer Laser) έφερε νέες δυνατότητες στην αντιμετώπιση των διαθλαστικών ανωμαλιών, με μόνιμα αποτελέσματα.

Περισσότερα