Σε μεγάλα παιδιά και ενήλικες ο συνηθέστερος τρόπος για να συνταγογραφήσουμε γυαλιά είναι να δοκιμάσουμε διάφορους φακούς μπροστά από τα μάτια τους, ρωτώντας με ποιο φακό βλέπουν καλύτερα κατά περίπτωση.

Σε μεγάλα παιδιά και ενήλικες ο συνηθέστερος τρόπος για να συνταγογραφήσουμε γυαλιά είναι να δοκιμάσουμε διάφορους φακούς μπροστά από τα μάτια τους, ρωτώντας με ποιο φακό βλέπουν καλύτερα κατά περίπτωση.
Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση φακών που τοποθετούνται σε ένα δοκιμαστικό σκελετό γυαλιών, είτε με ειδικά μηχανήματα με ενσωματωμένους τους φακούς, που λέγονται φορόπτερα.

Τα φορόπτερα είναι ειδικά μηχανήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύκολη και γρήγορη εναλλαγή των φακών σε μια οφθαλμολογική εξέταση.Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται στην καθημερινή κλινική πράξη υπολογιστικά μηχανήματα, που μπορούν να υπολογίσουν με ικανοποιητική ακρίβεια τη διάθλαση ενός ασθενούς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Τα μηχανήματα αυτά λέγονται διαθλασίμετρα και υπάρχουν πια σε όλα τα σύγχρονα οφθαλμιατρεία.

Πάντα όμως η συνταγή που προκύπτει από αυτά επιβεβαιώνεται ή τροποποιείται δοκιμάζοντας φακούς μπροστά από τον ασθενή και περιμένοντας από τον ίδιο να αποκριθεί με ποιο φακό βλέπει καλύτερα.