Κάθε συνταγή γυαλιών αποτελείται από αριθμούς, που περιγράφουν τη διαθλαστική ανωμαλία χωριστά για κάθε μάτι.

Η συνταγή των γυαλιών

Κάθε συνταγή γυαλιών αποτελείται από αριθμούς, που περιγράφουν τη διαθλαστική ανωμαλία χωριστά για κάθε μάτι.

Ο πρώτος αριθμός ονομάζεται σφαίρωμα και, αν είναι αρνητικός, αναφέρεται σε μυωπία ενώ, αν είναι θετικός, σε υπερμετρωπία. Το σύμβολο + σημειώνεται κανονικά και δεν παραλείπεται, αν ο αριθμός είναι θετικός.

Ο δεύτερος αριθμός ονομάζεται κύλινδρος και αναφέρεται στις διοπτρίες του αστιγματισμού. Και ο αριθμός του κυλίνδρου μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός.

Ο τρίτος αριθμός είναι ο άξονας του αστιγματισμού και μετράται σε μοίρες. Συνήθως παρεμβάλλεται το σύμβολο «x» ανάμεσα στους βαθμούς και στις μοίρες του αστιγματισμού.

Έτσι μια συνταγή γυαλιών έχει την ακόλουθη μορφή: