Οι εγχειρήσεις στραβισμού είναι γενικά αρκετά αποτελεσματικές.

Οι εγχειρήσεις στραβισμού είναι γενικά αρκετά αποτελεσματικές. Είναι πολύ σπάνιο μετά το χειρουργείο τα μάτια να βρίσκονται σε τέτοια θέση, που να μην μπορεί να γίνει διόρθωση στη συνέχεια.

 Πολύ σπάνιες είναι επίσης και οι επιπλοκές του χειρουργείου, όπως μια βλάβη στον αμφιβληστροειδή ή κάποια σοβαρή λοίμωξη.

Διπλωπία εμφανίζεται αρκετές φορές μετά την επέμβαση, κυρίως αν το παιδί είναι μεγαλύτερο από 7 ετών, αλλά σπάνια προκαλεί σοβαρά προβλήματα.

Iσχαιμία μπορεί να προκληθεί, αν το χειρουργείο αφορά και τους 4 ορθούς μύες και γι’ αυτό η ταυτόχρονη επέμβαση σε αυτούς πρέπει να αποφεύγεται.

Άλλες επιπλοκές περιλαμβάνουν τις αλλεργικές αντιδράσεις από τα ράμματα, καθώς και πιθανές διαταραχές της θέσης των βλεφάρων, αλλά γενικά θεωρούνται μικρότερης σημασίας.

Καλό είναι πάντως την ημέρα του χειρουργείου το παιδί να είναι σε καλή υγεία, χωρίς να υποφέρει από κρυολόγημα ή ωτίτιδα, γιατί έτσι μειώνεται η πιθανότητα επιπλοκής από τη γενική αναισθησία που χορηγείται κατά την επέμβαση.