Η διόρθωση του στραβισμού γίνεται τόσο για αισθητικούς λόγους όσο και για λειτουργικούς. Και οι δύο λόγοι είναι ιδιαίτερα σημαντικο

Η διόρθωση του στραβισμού γίνεται τόσο για αισθητικούς λόγους όσο και για λειτουργικούς. Και οι δύο λόγοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί.

Φυσιολογική εμφάνιση και αυτοεκτίμηση
Το να είναι κάποιος ικανοποιημένος με την εμφάνισή του είναι πολύ σημαντικό για όλες τις φάσεις της ζωής του ανθρώπου και για όλες τις ηλικίες.

Άτομα με έκδηλο στραβισμό βρίσκονται σε μειονεκτική θέση από τα πρώτα σχολικά χρόνια αλλά και μετέπειτα στην ενήλικη ζωή τους.

Στο σχολείο οι συμμαθητές ενός μικρού παιδιού μπορεί να φανούν πολύ σκληροί και να το πειράζουν ανελέητα, επειδή το ένα μάτι του στραβίζει.

Στην περίοδο της εφηβείας ο στραβισμός μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και να επηρεάσει ακόμη και τις σχέσεις με το αντίθετο φύλο.

Μετά την ενηλικίωση, όπου το άτομο γίνεται ακόμη πιο κοινωνικό και βγαίνει στον επαγγελματικό στίβο, ο στραβισμός μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην εξέλιξή του, στις συναναστροφές του, ακόμη και στην επαγγελματική του πορεία.

Βελτιωμένη οπτική λειτουργία
Η χειρουργική αντιμετώπιση του στραβισμού μπορεί να βελτιώσει την όραση σε ορισμένους ασθενείς, εξαλείφοντας τη διπλωπία και δίνοντας (αν η εγχείρηση γίνει σε μικρή ηλικία) τη δυνατότητα για κάποιου βαθμού στερεοσκοπική όραση.

Παιδιά με μη συνεκτικό στραβισμό (δηλαδή στραβισμό του οποίου η γωνία μεταβάλλεται ανάλογα με τη βλεμματική θέση) αναγκάζονται συχνά να υιοθετήσουν μια «λοξή» κλίση της κεφαλής τους, ώστε να φέρουν τα μάτια τους σε ευθυγράμμιση. Ομοίως παιδιά με νυσταγμό (ακούσια κίνηση του ματιού) στρίβουν το κεφάλι τους με τέτοιον τρόπο, ώστε να σταματήσει η ενοχλητική κίνηση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η εγχείρηση δεν θα βελτιώσει μόνο το λειτουργικό πρόβλημα αλλά και το αισθητικό, επαναφέροντας τη θέση της κεφαλής και τη στάση του σώματος στο φυσιολογικό.