Ειδικές μορφές στραβισμού


Υπερλειτουργία του κάτω λοξού

Υπερλειτουργία του κάτω λοξού

Η κίνηση του ματιού που προκαλεί ο κάτω λοξός οφθαλμοκινητικός μυς είναι προς τα άνω και έσω (ρινικά).

Mehr

Υπερλειτουργία του άνω λοξού

Υπερλειτουργία του άνω λοξού

Η κίνηση του ματιού που προκαλεί ο άνω λοξός οφθαλμοκινητικός μυς είναι προς τα κάτω και έσω (ρινικά).

Mehr


Ασύνδετη κάθετη παρέκκλιση (DVD)

Ασύνδετη κάθετη παρέκκλιση (DVD)

γνωστή και ως DVD (Dissociated Vertical Deviation), είναι το φαινόμενο της άνω στροφής του ματιού, όταν αυτό καλύπτεται.

Mehr

Συγγενής παράλυση του άνω λοξού

Συγγενής παράλυση του άνω λοξού

Ο άνω λοξός μυς νευρώνεται από το 4ο κρανιακό νεύρο (τροχιλιακό) και η δράση του είναι να στρέφει το μάτι προς τα κάτω και έσω (ρινικά).

Mehr


Φαινόμενα A και V

Φαινόμενα A και V

Το φαινόμενο V παρατηρείται κυρίως κατά την αμφοτερόπλευρη υπερλειτουργία των κάτω λοξών, ενώ το φαινόμενο Α κατά την αμφοτερόπλευρη υπερλειτουργία των...

Mehr

 Σύνδρομο Duane

Σύνδρομο Duane

Πρόκειται για ένα σπάνιο συγγενές σύνδρομο στραβισμού, που χαρακτηρίζεται από περιορισμό των οφθαλμικών κινήσεων, εισολκή του ματιού και στένωση της βλεφαρικής...

Mehr


Σύνδρομο Brown

Σύνδρομο Brown

Το σύνδρομο Brown χαρακτηρίζεται από αδυναμία του ματιού να κοιτάξει προς τα πάνω, όταν βρίσκεται στη θέση προσαγωγής

Mehr