Ο άνω λοξός μυς νευρώνεται από το 4ο κρανιακό νεύρο (τροχιλιακό) και η δράση του είναι να στρέφει το μάτι προς τα κάτω και έσω (ρινικά).