Ο άνω λοξός μυς νευρώνεται από το 4ο κρανιακό νεύρο (τροχιλιακό) και η δράση του είναι να στρέφει το μάτι προς τα κάτω και έσω (ρινικά).

Ο άνω λοξός μυς νευρώνεται από το 4ο κρανιακό νεύρο (τροχιλιακό) και η δράση του είναι να στρέφει το μάτι προς τα κάτω και έσω (ρινικά).

Όχι σπάνια ένα παιδί μπορεί να γεννηθεί με μερική ή ακόμη και ολική παράλυση του άνω λοξού, είτε λόγω ανατομικής βλάβης του ίδιου του μυός, είτε λόγω δυσλειτουργίας του τροχιλιακού νεύρου.

Στην παράλυση του άνω λοξού η άνω στροφή του ματιού γίνεται ελάχιστα αντιληπτή, όταν το παιδί κοιτάζει ευθεία (πρωτεύουσα βλεμματική θέση).

Η μέγιστη άνω στροφή παρατηρείται, όταν το παιδί στρέψει το βλέμμα του αντίθετα από την πλευρά της παράλυσης και επιπλέον γείρει το κεφάλι του προς τον ώμο της πλευράς που βρίσκεται ο παραλυμένος μυς. Αν όμως γείρει το κεφάλι του προς τον ώμο που βρίσκεται αντίθετα της παράλυσης, τότε τα μάτια ευθυγραμμίζονται.

Είναι χαρακτηριστική η αντιρροπιστική θέση που παίρνουν οι ασθενείς με ετερόπλευρη παράλυση του άνω λοξού, με χαμήλωμα του πηγουνιού και στροφή και κλίση του κεφαλιού προς την αντίθετη με την παράλυση πλευρά.

Η θεραπεία και εδώ είναι χειρουργική.