Δεν υπάρχει καλύτερη και χειρότερη τεχνική. Τα αποτελέσματα είναι τελικά ισοδύναμα. Ο χειρουργός επιλέγει την τεχνική ανάλογα με το προφίλ του υποψήφιου και τις ανάγκες του αλλά κυρίως με τις παραμέτρους του ματιού του και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια του ασθενούς.

Γενικά, όταν το μάτι το επιτρέπει, προτιμάται η LASIK διότι έχει πολύ γρήγορη αποκατάσταση της όρασης και μηδενικές ενοχλήσεις μετά την επέμβαση. Ομως είναι συνδοιασμός μικροχειρουργικής (δημιουργία flap) και laser και το γεγονός αυτό συνδέεται με πιθανότερες επιπλοκές. Αντίθετα η PRK είναι λιγότερο χειρουργική τεχνική αλλά η αποκατάσταση της όρασης είναι πιο σταδιακή και οι μετεγχειρητικές ενοχλήσεις διαρκούν 2-3 εικοσιτετράωρα.

Οι προεχγειρητικές εξετάσεις είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας για την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής. Ενας λεπτός κερατοειδής που δεν επιτρέπει την δημιουργία κρημνού είναι ένα βασικό κριτήριο. Επίσης, τοπογραφικοί χάρτες με δυσαναλογίες επίσης μπορεί να αποτελέσουν κριτήριο για να γίνει PRK και όχι LASIK. Η τελική επιλογή συζητείται πάντα με τον υποφήφιο και επιλέγεται από το οφθαλμίατρο.