Οφθαλμική υπερηχογραφία προσθίου ημιμορίου για την υπερηχογραφική απεικόνιση του ακτινωτού σώματος, της ίριδας, της γωνίας του ματιού, του προσθίου θαλάμου και λιγότερο του κερατοειδή. Χρησιμοποιείται για μελέτη σε ορισμένους τύπους γλαυκώματος, όγκους ίριδας και ακτινωτού σώματος καθώς και τον υπολογισμό του μεγέθους του ενδοφακού. Δυνατή η απεικόνιση της ψευδοπροσαρμογής ειδικών προσαρμοστικών ενδοφακών.