Οφθαλμική υπερηχογραφία για την απεικόνιση του βολβού όταν υπάρχουν θολά διαθλαστικά μέσα. Δυνατή και η μέτρηση εξοφθάλμιων μυών.