Το φαινόμενο V παρατηρείται κυρίως κατά την αμφοτερόπλευρη υπερλειτουργία των κάτω λοξών, ενώ το φαινόμενο Α κατά την αμφοτερόπλευρη υπερλειτουργία των άνω λοξών.

Ως συνεκτικούς χαρακτηρίζουμε όλους τους τύπους στραβισμού, στους οποίους η γωνία παρέκκλισης παραμένει σταθερή σε όλες τις βλεμματικές θέσεις. Υπάρχουν όμως και μορφές στραβισμού, στις οποίες η γωνία παρέκκλισης μεταβάλλεται ανάλογα με την κατεύθυνση που στρέφει το βλέμμα του το παιδί. Αυτοί οι στραβισμοί ονομάζονται μη συνεκτικοί.

Οι περισσότεροι οριζόντιοι στραβισμοί (εσωτροπία, εξωτροπία) είναι συνεκτικοί. Η μεταβολή της γωνίας παρέκκλισης χαρακτηρίζει κυρίως τους κάθετους στραβισμούς.

Αν η γωνία του στραβισμού είναι μεγαλύτερη, όταν το παιδί κοιτάζει ψηλά, και μικραίνει, όταν κοιτάζει χαμηλά, οι κόρες των ματιών ακολουθούν μια πορεία που σχηματίζει το γράμμα «V». Αντίθετα, αν η γωνία του στραβισμού είναι μικρότερη, όταν το παιδί κοιτάζει ψηλά, και αυξάνεται, όταν κοιτάζει χαμηλά, οι κόρες των ματιών ακολουθούν μια πορεία που θυμίζει το ελληνικό γράμμα «Λ», αλλά στη διεθνή ορολογία, όπου το «Λ» απουσιάζει, έχει επικρατήσει να χαρακτηρίζεται από το γράμμα «Α».Το φαινόμενο V παρατηρείται κυρίως κατά την αμφοτερόπλευρη υπερλειτουργία των κάτω λοξών, ενώ το φαινόμενο Α κατά την αμφοτερόπλευρη υπερλειτουργία των άνω λοξών.

Η διόρθωση των φαινομένων A και V είναι χειρουργική και καλό είναι να συνδυάζεται με την επέμβαση αντιμετώπισης του οριζόντιου στραβισμού (της εσωτροπίας ή της εξωτροπίας).