Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ένα παιδί με στραβισμό έχει την τάση να απωθεί την εικόνα του ματιού που στραβίζει, ώστε να μη βλέπει διπλά. Αυτή η τάση μπορεί να αναγνωριστεί με τη δοκιμασία των τεσσάρων κηλίδων ή δοκιμασία του Worth (Worth 4-dot test).

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ένα παιδί με στραβισμό έχει την τάση να απωθεί την εικόνα του ματιού που στραβίζει, ώστε να μη βλέπει διπλά. Αυτή η τάση μπορεί να αναγνωριστεί με τη δοκιμασία των τεσσάρων κηλίδων ή δοκιμασία του Worth (Worth 4-dot test).

Αυτή η δοκιμασία χρησιμοποιεί 4 φωτεινά σύμβολα, ένα κόκκινο, δύο πράσινα και ένα άσπρο, και ένα ζευγάρι γυαλιά που φοράει ο εξεταζόμενος με ένα κόκκινο φίλτρο στο ένα μάτι και ένα πράσινο στο άλλο. Μέσα από το κόκκινο φίλτρο φαίνονται μόνο το κόκκινο και το άσπρο σύμβολο και όχι τα πράσινα. Αντίστοιχα μέσα από το πράσινο φίλτρο φαίνονται μόνο τα πράσινα σύμβολα και το άσπρο αλλά όχι το κόκκινο.

Ένα παιδί, που απωθεί την εικόνα στο μάτι με το πράσινο φίλτρο, θα πει ότι βλέπει 2 σύμβολα (αυτά που βλέπει μέσα από το κόκκινο φίλτρο), ενώ, αν απωθεί την εικόνα στο μάτι με το κόκκινο φίλτρο, θα πει ότι βλέπει 3 σύμβολα (αυτά που βλέπει μέσα από το πράσινο φίλτρο).

Ένα παιδί, που βλέπει και με τα δύο μάτια, θα πει ότι βλέπει 4 σύμβολα, εφόσον δεν απωθεί καμία εικόνα.

Η δοκιμασία αυτή γίνεται πιο εύκολα σε κοντινή απόσταση, αλλά είναι πιο ευαίσθητη, αν ο πίνακας βρίσκεται μακριά.
Για αυτό το λόγο μπορεί να συνδυάζεται με τη λειτουργία ενός οπτοτύπου.