Η μέτρηση της όρασης

Τι σημαίνει καλή όραση

Τι σημαίνει καλή όραση

Η όραση είναι μια πολύπλοκη αίσθηση με πολλές παραμέτρους. Για να χαρακτηρίσουμε την όραση ενός ατόμου ως καλή η φυσιολογική, δεν αρκεί μόνο να έχει υψηλή...

Περισσότερα

Ο έλεγχος της οπτικής οξύτητας

Ο έλεγχος της οπτικής οξύτητας

Η οπτική οξύτητα μετράται ποσοτικά με έλεγχο του μικρότερου αντικειμένου που μπορεί να διακρίνει ο εξεταζόμενος σε δεδομένη απόσταση. Για τα παιδιά που...

Περισσότερα


Ο έλεγχος των οπτικών πεδίων

Ο έλεγχος των οπτικών πεδίων

Η μέτρηση της οπτικής οξύτητας αφορά την κεντρική όραση, δηλαδή την ικανότητα να διακρίνουμε τα αντικείμενα στα οποία στρέφουμε το βλέμμα μας. Εξίσου σημαντική...

Περισσότερα

Ο έλεγχος της χρωματικής αντίληψης

Ο έλεγχος της χρωματικής αντίληψης

Γενικά οι διαταραχές στη χρωματική αντίληψη δεν αφορούν τα κορίτσια. Πάνω από το 8-10% των αγοριών όμως έχουν κάποια μορφή δυσχρωματοψίας, που συνήθως...

Περισσότερα