Τί είναι το γλαύκωμα;

Το γλαύκωμα είναι μια ομάδα παθήσεων με κοινό χαρακτηριστικότους την προοδευτική και μη αναστρέψιμη βλάβη του οπτικού νεύρου.

Το οπτικό νεύρο είναι το «καλώδιο» που μεταφέρει τα οπτικά ερεθίσματα από το μάτι προς τον εγκέφαλο. Όπως τα κοινά καλώδια αποτελούνται από πολλά λεπτότερα σύρματα έτσι και το οπτικό νεύρο συντίθεται από πολλές νευρικές ίνες. Κάθε τέτοια ίνα είναι υπεύθυνη γιατη μεταφορά των οπτικών ερεθισμάτων από ένα συγκεκριμένο σημείοτου οπτικού μας πεδίου.

Αν προκληθεί βλάβη σε μια δεσμίδα αυτών των ινών, όπως συμβαίνει στο γλαύκωμα, το αποτέλεσμα θα είναι η ελάττωση ή και η απώλεια της όρασης, στο τμήμα του χώρου που αυτή η δεσμίδα αντιστοιχεί.

Oι νευρικές ίνες που καταστράφηκαν δυστυχώς δεν αναγεννώνται και το τμήμα του οπτικού μας πεδίου στο οποίο ελαττώθηκε ή χάθηκε η όραση, δεν επανέρχεται. Γι’ αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντική η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση του γλαυκώματος.

Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι πάνω από 150 χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα και 50 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο πάσχουν από γλαύκωμα, γεγονός που το καθιστά ως τη δεύτερη αιτία τύφλωσης μετά τον καταρράκτη.

Λεωφ. Βουλιαγμένης 45
166 75 Γλυφάδα