Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Οι ενέσεις στον οφθαλμό είναι άραγε ο μοναδικός δρόμος;

Η κυριότερη αιτία μείωσης της όρασης στην διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι το κλινικά σημαντικό οίδημα της ωχράς κηλίδας. Η παραδοσιακή του αντιμετώπιση γίνεται με την χορήγηση ενδοϋαλοειδικών εγχύσεων εγκεκριμένων Anti – VEGF παραγόντων.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα και η χρήση του Micropulse Laser. Η κλινική μας διαθέτει την τεχνολογία του Micropulse Laser η σωστή χρήση της οποίας, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, δύναται να παρατείνει το διάστημα μεταξύ των ενδοϋαλοειδικών εγχύσεων, προσφέροντας το πλεονέκτημα στον ασθενή να μην χρειάζεται τόσο συχνή θεραπεία με ενέσεις. Η παράταση του διαστήματος μεταξύ των ενέσεων, το Laser μπορεί να προσφέρει, σε ορισμένους ασθενείς, μέχρι και πλήρη απαλλαγή από τις ενέσεις με ουσιαστικά αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής του.

Η χρήση των ενέσεων, πέραν της οικονομικής επιβάρυνσης, ενέχει και κάποια σειρά παρενεργειών, όπως είναι η πιθανή ενδοφθαλμίτιδα, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και αιμορραγία υαλοειδούς. Με την χρήση του Laser και την ταυτόχρονη αυστηρή ρύθμιση του σακχάρου από την πλευρά του ασθενούς, μπορεί να επιτευχθεί και παράταση του διαστήματος μεταξύ των ενέσεων, καθώς και πλήρη απαλλαγή του ασθενούς από τις ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις.

Το Micropulse Laser, λόγω της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί, είναι ατραυματικό καθώς δεν προκαλεί εγκαύματα στην ευαίσθητη περιοχή της ωχράς κηλίδας και η χρήση του μπορεί να γίνει με ασφάλεια ακόμα και σε περιοχές πολύ κοντά στο κεντρικό βοθρίο. Επίσης, το Micropulse Laser έχει βρεθεί ότι μπορεί να διεγείρει να κύτταρα του μελαγχρόου επιθηλίου προκειμένου να διευκολύνει την απορρόφηση του ενδοαμφιβληστροειδικού υγρού, προωθώντας την αναδιαμόρφωση της αντλητικής λειτουργίας του αμφιβληστροειδούς η οποία πάσχει στους διαβητικούς ασθενείς.

Τέλος, υπάρχουν περιπτώσεις παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας οι οποίες δεν απαντούν καλά ούτε στην θεραπεία με ενέσεις ούτε στην χρήση των Lasers. Αυτές αφορούν υποτροπιάζουσες αιμορραγίες υαλοειδούς, καθώς και η ύπαρξη επιαμφιβληστροειδικών μεμβρανών με κατάληξη την ελκτική αποκόλληση καθώς και άλλες μορφές παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.

Τέτοιες μορφές χρήζουν χειρουργείου υαλοειδεκτομής, το οποίο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σαν χειρουργείο και δύναται να διενεργηθεί μόνο από χειρουργούς με υψηλή εμπειρία και εξειδίκευση στον αμφιβληστροειδή.

Για όλα τα παραπάνω, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πάθηση, πρέπει να σημειωθεί ότι στο Athens Eye Hospital χρησιμοποιούμε μόνο εγκεκριμένες θεραπείες οι οποίες έχουν εφαρμοστεί επί δεκαετίες σε αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού και οι οποίες έχουν δείξει αξιόπιστα αποτελέσματα σε μεγάλη σειρά ασθενών.

 

Παραγωγική Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια.